— ZAKRES USŁUG  —

Kancelaria oferuje pomoc prawną zarówno w ramach stałej obsługi, jak również doraźną  współpracę. Kancelaria zajmuje się obsługą zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Obsługa prawna klientów indywidualnych obejmuje w szczególności: reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej, sporządzanie i opiniowanie umów, sporządzanie pism zarówno w toku postępowania sądowego, na etapie pozasądowym, jak i postępowania egzekucyjnego oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych.

W obsłudze prawnej Kancelaria przedstawia rzetelną ocenę stanu faktycznego oraz ryzyko prawne i finansowe związane z prowadzeniem sprawy, mając na uwadze przede wszystkim dobro Klienta.

Zapewniamy pomoc na każdym etapie sprawy, zarówno w zgromadzeniu materiału potrzebnego do poprowadzenia postępowania sądowego, jak również obsługę w zakresie sporządzania pism i weryfikacji dokumentów.

 

Obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje w szczególności: reprezentację przedsiębiorców przez sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także przed organami administracji publicznej, udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych, sporządzanie  i opiniowanie umów, tworzenie, zmiana statutów i umów spółek handlowych oraz spółdzielni, przeprowadzanie procedury zakładania spółek, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, obsługa wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości.

 

Na każdym etapie prowadzenia sprawy Klient jest informowany o aktualnym stanie sprawy oraz o bieżących czynnościach wykonywanych w sprawie.

Kancelaria pozostaje w stałej współpracy z kancelarią notarialną oraz kancelariami komorniczymi, co pozwala na zapewnienie kompleksowych usług Klientom Kancelarii.