—  AKTUALNOŚCI  —

500+ a dzieci z różnych związków

Wyrokiem z dnia 22 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 18/17 rozstrzygnął wątpliwości pojawiające się na gruncie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U., poz. 195), a dotyczące członków...

czytaj dalej