Pomoc prawna

zarówno dla osób fizycznych,
jak i przedsiębiorstw

Dowiedz się więcej

—  ZAKRES USŁUG  —

Kancelaria oferuje pomoc prawną zarówno w ramach stałej obsługi, jak również doraźną współpracę. Kancelaria zajmuje się obsługą zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Obsługa prawna klientów indywidualnych obejmuje w szczególności: reprezentację przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,

organami administracji publicznej, sporządzanie i opiniowanie umów, sporządzanie pism zarówno w toku postępowania sądowego, na etapie pozasądowym, jak i postępowania egzekucyjnego oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych.

—  ZESPÓŁ  —

ADWOKAT AGNIESZKA DZIKI

Założyciel i właściciel Kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie aplikacji współpracowała z łódzkimi kancelariami adwokackimi, w tym m.in. Indywidualną Kancelarią Adwokat Sylwii Brodniewicz-Drożdż, gdzie zajmowała się obsługą podmiotów indywidualnych zwłaszcza w  sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych.

—  AKTUALNOŚCI  —

500+ a dzieci z różnych związków

Wyrokiem z dnia 22 lutego 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (sygn. akt II SA/Ke 18/17 rozstrzygnął wątpliwości pojawiające się na gruncie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U., poz. 195), a dotyczące członków...

czytaj dalej

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Dziki

Łódź, ul. Piotrkowska 67 lok. 13

Filia – Koluszki, ul. Przejazd 6

tel.: +48 884 99 33 39
tel.: +48 42 630 55 55

mail: kancelaria@agnieszkadziki.pl